Co to jest integracja sensoryczna?

Pojęcie integracji sensorycznej jako pierwsza opisała dr A. Jean Ayers jako ”proces  neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania.”

Dziecko, dla prawidłowego rozwoju powinno: poznawać własne ciało, eksplorować otoczenie w  którym żyje, zdobywać wiedzę o otaczającym świecie – wszystkie te informacje są mu dostarczane przez zmysły. Wyróżnia się zmysły odbierające bodźce z otoczenia (dotyk, słuch, wzrok, powonienie, smak) oraz te, które odbierają informacje z głębi naszego ciała (zmysł równowagi, czucia ułożenia i ruchów ciała).  Różnorodne i systematyczne bodźce zmysłowe, pozytywnie wpływają  na rozwój i dojrzewanie układu nerwowego. Ścisłe współdziałanie wszystkich narządów zmysłowych, czyli ich integracja, jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju człowieka.

Mózg w każdej chwili życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe, które docierają do nas z naszego ciała i otoczenia. Poszczególne zmysły współdziałają ze sobą, podczas wykonywania złożonych zadań i ten proces stanowi podstawę ich integracji. Tworzenie procesów integracji sensorycznej i ich doskonalenie odbywa się w pniu mózgu – części ośrodkowego układu nerwowego. Brak lub niedobór dopływu bodźców zakłóca tworzenie się prawidłowej integracji zmysłowej.

Terapia Integracji Sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą.

Metoda Integracji Sensorycznej to obecnie jedna z najnowszych, kompleksowych metod terapeutycznych. Znajduje zastosowanie u dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi, trudnościami w nauce szkolnej, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jest cały czas rozwijana i udoskonalana, obecnie z powodzeniem stosowana na całym świecie.

Terapia Integracji Sensorycznej jest formą zabawy, w której odpowiednio wykfalifikowany specjalista, dostarcza dziecku określonych bodźców, w celu lepszej organizacji działań dziecka. Zajęcia odbywają się w specjalnej sali wyposażonej w różnorodne przyrządy, umożliwiające stymulację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, wzrokowego, dotykowego, słuchowego, smakowego i węchowego.

Ważne jest, by nie traktować terapii integracji sensorycznej, jako „leku” na wszystkie nieprawidłowości. Jest to metoda terapeutyczna, która wspomaga rozwój dziecka i ułatwia jego funkcjonowanie w środowisku domowym oraz rówieśniczym. Nie polega ona na uczeniu się konkretnych umiejętności np. jazdy na rowerze lub czytania. Jej zadaniem jest usprawnianie pracy układu nerwowego oraz systemów sensorycznych, których prawidłowe funkcjonowanie stanowi bazę do rozwoju wymienionych wcześniej umiejętności.