Słuchawki Forbrain®

 

Słuchawki Forbrain® ułatwiają wymowę, komunikację i przyswajanie wiedzy.

Obok treningów słuchowych, ciekawą propozycją są słuchawki FORBRAIN® z przewodnictwem kostnym, wyposażone w mikrofon o wysokiej czułości oraz dynamiczny filtr, który odgrywa istotną rolę w stymulacji korowej i przedsionkowej.

Dla kogo?
 • – dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

 • – dzieci z wadami wymowy

 • – dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

 • – dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

 • – dzieci z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią

 • – dzieci z trudnościami szkolnymi min. czytanie, pisanie, ortografia

 • – dysleksja

 Używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:

 • Pamięć roboczą

 • Mowę i komunikację

 • Umiejętność czytania

 • Zdolność do uczenia się

  Poprzez stymulację układu przedsionkowego pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych.

Słuchawki FORBRAIN® skutecznie wspomagają terapię SI, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną (reedukację), przyśpieszają naukę języków obcych itp.

Kiedy mówimy, używając słuchawek Forbrain, głos natychmiast powraca do nas droga kostną.
Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań, prze kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Ten rodzaj przekazywania dźwięku działa 10 razy szybciej niż przekaz drogą powietrzną, a ponadto jego jakość jest dużo wyższa.
Jest to bardziej naturalny sposób słuchania samego siebie.Ten niezwykle czuły filtr dynamiczny pozwala mówiącemu usłyszeć swój własny, skorygowany głos. Dzięki temu sposób mówienia ulega naturalnej poprawie, niewymagającej świadomego wysiłku, a głos staje się bardziej rytmiczny, dźwięczny i harmonijny.

Forbrain to wyjątkowe słuchawki, które pozwalają mózgowi skuteczniej przetwarzać informacje sensoryczne.
Korygując percepcje głosu, w sposób naturalny i niewymagający świadomego wysiłku poprawiają sposób
mówienia. Ten efekt znany jest jako słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne.
Forbrain oddziałuje jednocześnie na wszystkie elementy słuchowo-głosowego sprzężenia zwotnego i zapewnia układowi nerwowemu
doskonały trening sensoryczny. Używa się go po kilkanaście minut dziennie w sesjach kilkutygodniowych. Słuchawki Forbrain® wyposażone są w mikrofon oraz w dynamiczny filtr, którego rolą jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Słuchawek Forbrain można używać podczas głośnego czytania, recytacji, ćwiczeń artykulacyjnych albo po prostu podczas rozmowy z druga osobą. Ich działanie polega na stymulowaniu słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego poprzez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcje słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych. Dowiedziono, że wysokie tony dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu. Dlatego Forbrain® skutecznie poprawia naszą dynamikę i koncentrację.