Terapia SI

Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i czucia głębokiego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Sala jest wyposażona w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego, smakowego oraz węchowego. Terapia jest prowadzona indywidualnie i odbywa się w zależności od potrzeb dziecka 1-2 razy w tygodniu, a czas przeznaczony na pracę to ok. 55 min. Ważna w procesie terapii jest współpraca terapeuty z rodzicami. Terapeuta zaleca ćwiczenia do wykonywania  w domu, oraz w razie potrzeby tzw. dietę sensoryczną. Po poinstruowaniu rodzica przez terapeutę, powinien on ćwiczyć z dzieckiem kilka razy w tygodniu (najlepiej codziennie) przez min. 15 min.